Dagkort

Salg af dagkort og ugekort til søen

Det er muligt at købe dagkort til Glenstrup Sø, men Hobro Sportsfiskerforening har ikke noget med dette kortsalg at gøre. Det er lodsejerforeningen ved Glenstrup Sø, der står for salg af dagkort. På lodsejerforeningens hjemmeside www.glenstrupsø.dk kan du læse mere om dagkort-salg, ligesom du samme sted finder lodsejerforeningens ordensregler ved Glenstrup Sø.

Du kan købe fiskekort via netbank

Netbankskvitteringen er gyldig som fiskekort. Indbetalingen skal ske til: reg.nr. 9319 konto 0002405334. Skriv som ref. Fiskekort Glenstrup Sø

Ellers er det stadigvæk muligt at købe dagkort nedenstående steder:

 

MB Jagt – Fiskeri – Fritid

Erhvervsparken 11

9500 Hobro

98 – 55 70 28

 

Martin Roloff

Glenstrup Søvej 18

8990 Fårup

86 45 22 38

 

Jens P. Hansen (ved leje af sommerhus)

Glenstrup Søvej 59

8990 Fårup