Vandpleje – Kirkedalsbækken 6/10-2014

Hobro SF i løbet af året deltaget i et projekt i Hobro Østerskov, sammen med Grønt råd og de Grønne Partnerskaber. Der er lavet en del naturpleje og opført diverse shelters og hytter i skoven, og HSF bidrag har været at restaurere den lille Kirkedal bæk. Som et forsøg har vi arbejdet hen over året med etapevis udlægning af sten og grus i takt med at bækken har fundet sit nye løb i skoven. I dag vi så kommet til at udlægge gydegrus i større format. En af Kommunens Naturvejledere havde lavet et forløb med Rosendalskolens ADHD elever og 3 store drenge og deres lærer mødte op og gav et nap med. Der blev lagt 3 KBM grus ud og en del større sten. Nu er planen at bækken igen skal have lidt fred til at tage i mod det nye grus. Der er stadig en del materialer ved bækken, som skal lægges ud, enten i sensommeren eller til foråret.

Per, Vandplejen

IMG_8582

IMG_8586

IMG_8589

IMG_8590

000322

000323

000324

000325

000330