Generalforsamling 11/2-2016

Torsdag d. 11. februar 2016 klokken 19:00 afholder Hobro Sportsfiskerforening ordinær generalforsamling i Hobro Medborgerhus. Dagsorden iflg. vedtægter: Dagsorden på den ordinære generalforsamling er som følger: Valg af dirigent. Formandens beretning. Fremlæggelse af foreningens regnskab. Fastsættelse af kontingent. Eventuelle indkomne forslag. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg af bestyrelsessuppleanter. Valg af revisor. Valg af revisorsuppleant. Eventuelt. Forslag …
Læs mere

Hodals Bæk

Julens kraftige regn har været hård ved Hodals bæk ved Banegårdsvej. To sving var ved at skride sammen. Kommunen leverede et læs sten som vi lagde ud for at sikre svingene. Derudover leverede kommunen også en motorbør med chauffør. Her er et par billeder før, under og efter reparation.