Generalforsamling 11/2-2016

Torsdag d. 11. februar 2016 klokken 19:00 afholder Hobro Sportsfiskerforening ordinær generalforsamling i Hobro Medborgerhus. Dagsorden iflg. vedtægter:

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Eventuelle indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
 8. Valg af revisor.
 9. Valg af revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.
 11. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og skal på generalforsamlingen begrundes af forslagsstilleren.