Fri passage mellem Kongsvad Mølleå og Glenstrup Sø

Glenstrup sø har fået en julegave!!!! Naturerhvervsstyrelsen har godkendt Mariagerfjord kommunes projekt med at skabe fri passage mellem Kongsvad mølleå og Glenstrup sø, dvs fri passage fra sø til fjord. Det har søen ikke haft siden 1600 tallet (eller noget…!) Efter projektering og myndighedsbehandling går arbejdet i gang hen i 2016.

En af de største hurdler ved projektet er at fastsætte koten for vandoverfladen i søen. Der er lidt forskellige holdninger fra lodsejere der vil have tørre enge og biologerne der vil beskytte rigkær, fugtige enge osv. Der arbejdes på et tal på 13,8 mtr. over havet. Der skal laves en form for stenkant af natursten i denne højde og så udflades højdeforskellen ned til broen der jo er fast!! Der er så forskellige længder af åløb der arbejdes på og som vil give forskellige faldforhold. Men gydebanker vil der helt sikkert komme, men faldet bliver sikkert lige på det højeste for dem. Der er tre forskellige forløb i spil.