Har du lyst til at hjælpe?

Du har mulighed for at få medindflydelse på miljøforbedringer, fiskemuligheder i Mariager Fjord og på Glenstrup Sø – og at blive en del af et velfungerende og positivt team. Kig forbi Hobro Medborgerhus på onsdag.

Vi har gennem det seneste år drevet Hobro Sportsfiskerforening med en bestyrelse på kun 3 medlemmer. Det er alt for lidt, og derfor vil vi gerne invitere medlemmer, der har lyst til at give en hånd med, til at møde op til generalforsamlingen på onsdag den 25. januar.  Vi vil naturligvis også gerne have at du møder op, selv om du ikke har lyst til at blive bestyrelsesmedlem :0)

Vi har et velfungerende team og et fantastisk godt samarbejde i bestyrelsen, men vi er som sagt alvorligt underbemandede.

Nye muligheder i Fjord og Sø

HSF er på vej ind i en rigtig spændende fase, da der sker rigtig mange positive tiltag i vores lokalområde. Først og fremmest bliver der skabt fri adgang fra havet og hele vejen op til Glenstrup Sø. Det kan måske ende med at give nogle helt nye fiskemuligheder i søen, hvis havørrederne begynder at trække helt herop.

Desuden sker der en del omkring Mariager Fjord, hvor kommune og turistbranchen gerne vil gøre noget for at forbedre mulighederne for det rekreative fiskeri.

Hobro Sportsfiskerforening er med i arbejdet med at påvirke beslutningerne i begge projekter – så du vil gennem bestyrelsesarbejdet få rig mulighed for medindflydelse.

Desuden arbejder vi med miljøarbejde i vandløbene omkring fjord og sø, deltager i bestandsanalyser, udsætninger af fisk i søen, passer bådene i Glenstrup Sø og udfører andre opgaver.

Du er velkommen uanset om du er sø- eller kystfisker – og om du bor lokalt eller længere væk. Meget af vores kommunikation kan klares på distancen via mail og telefon, selvom der også er en del opgaver, der kræver fysisk tilstedeværelse.

Mød op på onsdag og hør mere om, hvad vi arbejder med i bestyrelsen– og lad os høre om du har lyst til at være med på vores team.

Bådopsyn mod kontingentfrihed.

I øvrigt leder vi efter 2 medlemmer, der har lyst til at hjælpe med tilsyn af bådene i sæsonen. Noget med eksempelvis at køre forbi, når det har regnet … og øse bådene for vand. Vi bytter gene hjælpen mod kontingentfrihed. Har du lyst til at være med i den ordning, så mød også gerne op på onsdag – eller kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne.

Uanset hvad håber vi, at du kigger forbi på onsdag til en kop kaffe og et stykke kage

Mange hilsner

Per, Søren og Michael

 

Praktisk info:

Onsdag d. 25. januar 2017 klokken 19:00 afholder Hobro Sportsfiskerforening ordinær generalforsamling i Hobro Medborgerhus. Dagsorden iflg. vedtægter:

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Eventuelle indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
 8. Valg af revisor.
 9. Valg af revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.
 11. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og skal på generalforsamlingen begrundes af forslagsstilleren.