Generalforsamling inklusiv spisning – 23. januar 2018

Hobro Sportsfiskerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling inklusiv spisning på Bies Bryghus tirsdag den 23. januar 2018 klokken 17.30.

Programmet er som følger:

Rundvisning i Bryghuset

Præsentation af 5 forskellige øl (smagsprøver) som nydes til maden og under generalforsamlingen

Spisning: Stegt flæsk og persillesovs

Generalforsamling – Dagsorden iflg. vedtægter:

 

Af hensyn til bestilling af mad er der tilmelding senest den 17. januar. Vi håber, at rigtig mange medlemmer dukker op. Tilmelding via Facebook-opslaget eller mail til kasserer Søren Christensen: sc.1958@hotmail.com

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Hobro Sportsfiskerforening

 

 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er som følger:

Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Fremlæggelse af foreningens regnskab.

Fastsættelse af kontingent.

Eventuelle indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af bestyrelsessuppleanter.

Valg af revisor.

Valg af revisorsuppleant.

Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og skal på generalforsamlingen begrundes af forslagsstilleren.