Generalforsamling 22. januar 2019

Hobro Sportsfiskerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling inklusiv spisning på Bies Bryghus, Hobro, tirsdag den 22. januar 2019 klokken 18.30.

Programmet er som følger:

Spisning: Stegt flæsk og persillesovs

Generalforsamling – Dagsorden iflg. vedtægter:

Af hensyn til bestilling af mad er der tilmelding senest den 16. januar. Vi håber, at rigtig mange medlemmer dukker op. Tilmelding via Facebook-opslaget eller mail til kasserer Søren Christensen: sc.1958@hotmail.com

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Hobro Sportsfiskerforening

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er som følger:

Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Fremlæggelse af foreningens regnskab.

Fastsættelse af kontingent.

Eventuelle indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af bestyrelsessuppleanter.

Valg af revisor.

Valg af revisorsuppleant.

Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og skal på generalforsamlingen begrundes af forslagsstilleren.