Donation fra Sparekassen Hobro Fonden og Jutlander bank

Hobro Sportsfiskerforening har ansøgt Sparekassen Hobro Fonden og Jutlander bank, om midler til indkøb af GPS og Trailere.
Det er med stor glæde at vi kan meddele, at vi har fået en fantastisk donation på 21000 kr. fra Fonden, som vil blive brugt til indkøb af GPS og trailere til jollerne.

Medlemmer af Hobro Sportsfiskerforening har i flere år deltaget i vandplejeaktiviteter i hele Mariager fjord og Limfjordsområderne, herunder siddet i Mariager fjord kommunes grønne råd og vandplan 1 og 2 lokalråd, som repræsentanter for foreningen og Danmarks Sportsfiskerforbund.
Vi har koordineret og deltaget i Danmarks Tekniske Universitets bestandsanalyser af lokalområdets fiskebestande og suppleret Mariager fjord, Rebild og Vesthimmerland kommuners viden om fiskebestande i deres opland ved at indberette vores observationer om f.eks. havørredens gydning i vandløbene omkring Mariager fjord og Limfjorden.
Vi har udført selvstændige projekter bl.a. med udlægning af gydegrus i flere af områdets åer.
I dette arbejde har vi anvendt private ejendele, såsom både, kanoer, trailere og bærbart GPS-udstyr.
For fortsat at kunne udføre disse aktiviteter, uden at skulle ud på det private lånemarked, ansøgte Hobro Sportsfiskerforening derfor om midler til indkøb af 2 stk. bærbare GPS’er incl. topografisk kortpakke.
Disse to GPS’er vil kunne dække foreningens og nabo-foreningernes behov for opdaterede og præcise registreringer af observationer af f.eks. vandplans indsatser, forureninger og havørred gydepladser.
Observationer og informationer der vil kunne deles med alle interessenter i arbejdet med at forbedre områdets vandmiljø.

Hobro Sportsfiskerforening har 3 joller, fordelt med 2 stk i Glenstrup sø og 1 i Mariager fjord.
I forbindelse med vedligehold og transport af disse joller, er vi hver gang ude på det private lånemarked, når disse joller skal transporteres til og fra vandet og optages for vedligehold sæsonen igennem.
Det er altid forbundet med store gene, for dem som har lånt os deres bådtrailer og dette vil vi gerne i fremtiden undgå.
Vinter opbevaring af joller, har igennem de sidste par år, foregået i en aflåst lade, direkte på gulvet, på trailer vil de være bedre beskyttet mod skrammer, ridser mm. samt kunne flyttes rundt, når der skal andre vogne ind i laden.
Derfor søgte vi støtte til 2 stk.  jolle trailere, som vil være en stor hjælp til foreningen i mange år frem i tiden.

På foreningens vegne, vil vi gerne sige stort tak !