Generalforsamling

Hobro Sportsfiskerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling inklusiv spisning på Cafe på banen
Torsdag d. 30. januar 2020 klokken 18.00

Programmet er som følger:
Stegt flæsk og generalforsamling med publikum bliver det ikke i år, vi har fået café på banen til at åbne deres lokaler, for os udenfor deres vanlige åbningstid så vi er kun os. Der vil blive budt på en let anretning tapas med lidt drikkevarer

Af hensyn til bestilling af mad er der tilmelding senest den 25. januar. Vi håber, at rigtig mange medlemmer dukker op. Tilmelding via Facebook-opslaget eller mail til formand Ole B Skaarup udsigten@live.dk

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Hobro Sportsfiskerforening

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er som følger:

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af foreningens regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Eventuelle indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af bestyrelsessuppleanter.
Valg af revisor.
Valg af revisorsuppleant.
Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og skal på generalforsamlingen begrundes af forslagsstilleren.