Møde om Glenstrup sø’s tilstand

Anna Grethe Jensen var Onsdag d. 19-6-2019, til møde om Glenstrup Sø’s tilstand i True Forsamlingshus, et arrangement i regi af Projekt Fælles Forandring…36 deltog, primært folk fra området og et par interessegrupper. Hun deltog af nysgerrighed og for Hobro Sportsfiskerforening. Professor Brian Kronvang, Aarhus Universitet, forklarede en masse tal, baseret på målinger og baggrunds …
Læs mere