Information vedr. sejlads og fiskeri på Glenstrup Sø.
Vi har modtaget følgende fra Lodsejerforeningen – Dette bedes naturligvis respekteres.

 1. Alle der ønsker at fiske på Glenstrup sø skal, foruden statens lovpligtige fisketegn, have fiskekort til Glenstrup sø.
  2. Fiskekortet er personlig og gælder kun i anførte tidsrum.
  Kortet skal altid medbringes og skal på opfordring fremvises, for enhver lodsejer samt for områdets fiskeribetjente.
  3. Skilte samt fredede og forbudte områder skal respekteres.
  Afstand til lodsejernes fiskeredskaber skal være mindst 25 m.
  Kortholderen må selv sikre sig at der er lovlig adgang til de anvendte områder.
  Ved de på kortet med rødt afmærkede breder og områder, er der adgang og ophold forbudt.
  4. Der må i Glenstrup sø kun fiskes med stang og snøre.
  Maks 2 fiskestænger pr mand. Ingen andre fiskeredskaber må benyttes.
  5. Fiskeri efter ål i Glenstrup Sø er ikke tilladt.
  Tyveri fra lodsejernes ruser vil blive politianmeldt.
  6. Ved sejllads skal der vises nødvendig hensyn , sejlhastigheden må ikke overstige 5 knob.
  7. Af hensyn til fugleliv må der ikke sejles og fiskes nærmere end 25 m. til sivområder og bred.
  8. Der må kun udsættes både efter aftale med lodsejerne.
  Lodsejernes informerer gæster på søen om søens regler.
  Medlemmer af Hobro Sportsfiskerforening må sætte både i ved slæbestedet i Holmgård.
  9. Mindstemål for ørreder i Glenstrup Sø er 40 cm.
  Mindstemål og fredningstider for andre fisk fremgår af Ferskvands fiskerilovens gældende bestemmelser
  10. Vær med til at passe godt på søen og på lodsejernes effekter.
  Fjern aldrig hegn eller led.
  Efterlad aldrig flasker, dåser eller fiskeredskaber- hverken på bredden eller i søen.

Vi ønsker dig velkommen på Glenstrup Sø og håber du får nogle gode stunder.

Lodsejerforeningen Glenstrup Sø.