Kære medlemmer

Kære medlemmer. Pga. den kære Corona blev der ikke afholdt generalforsamling i 2021. Det håber vi kan lade sig gøre i 2022, trods den nuværende usikre situation med nye varianter …

Læs mere

Fjord jolle er taget op

Vi har dags dato optaget fjord jollen til reparation. Forventer ikke den kommer i vandet igen, før til næste sæson.

Test

Jensen var Onsdag d. 19-6-2019, til møde om Glenstrup Sø’s tilstand i True Forsamlingshus, et arrangement i regi af Projekt Fælles Forandring…36 deltog, primært folk fra området og et par …

Læs mere

Møde om Glenstrup sø’s

Møde om Glenstrup sø’s tilstand Anna Grethe Jensen var Onsdag d. 19-6-2019, til møde om Glenstrup Sø’s tilstand i True Forsamlingshus, et arrangement i regi af Projekt Fælles Forandring…36 deltog, …

Læs mere