Glenstrup Sø er et privatejet område. Søen ligger i den tunneldal, skabt af smeltevand, som strækker sig fra Kastbjerg, gennem Glenstrup og videre til Tjele Langsø.

Glenstrup Sø er Nordjyllands største sø, med et areal på ikke mindre end 384 ha. På det dybeste sted ligger bunden hele 31 meter under overfladen.

Søen er meget næringsrig, og med sine meget afvekslende bundforhold rummer den også en stor fiskebestand.
Søen var engang mest kendt for sine store sø-ørreder, Danmarks største søørred på 7,8 kg. blev fanget i Glenstrup Sø.
Søørredbestanden er dog gået meget tilbage, men der arbejdes i øjeblikket på at genetablere bestanden gennem miljøarbejde i gydevandløbene.
I de seneste år er der igen blevet fanget flotte søørreder.

Der er også gode muligheder for at fange endog rigtig store aborrer i søen.
Derudover er der chance for at fange skaller, og man kan også prøve kræfter med nogle af søens helt, hvis man har mod på det.
Sidst, men bestemt ikke mindst, rummer Glenstrup Sø nogle store og fine gedder, der også kan byde på et spændende fiskeri.

Glenstrup Sø huser også et rigt fugleliv, der udover de mere stationære andefugle også kan byde på sjove oplevelser med adskillige arter trækfugle, der fouragerer eller holder rast langs søens bredder. Odderen kan også træffes.

Søen vender øst-vest, og det gør den ret følsom over for evt. vind. Der er ikke mange muligheder for at finde læ på søen, og det bør man altid have i tankerne, hvis man sejler ud på en blæsende dag.

Ud over det obligatoriske fisketegn, kræver fiskeri i Glenstrup Sø, at man enten er medlem af Hobro Sportsfiskerforening – som optager nye medlemmer ved henvendelse til foreningens kasserer – eller at man har løst dagkort til fiskevandet.

Læs mere her: Vigtig info vedr. Glenstrup sø

Nye regler find dem her, Neue Regeln finden Sie hier, Nowe zasady znajdziesz je tutaj : https://hobro-sportsfiskerforening.dk/wp-content/uploads/2024/07/Ordensregler-Glenstrup-Soe-2024-1.pdf