Joller på Glenstrup Sø

HSF råder over 2 joller på Glenstrup Sø

De to både ligger ved Holmgård (altså ved søhalsen i den vestlige ende, sydsiden). Disse både skal bookes via bookingportal.com.
Hvis du ikke allerede har modtaget en invitation til bookingportal.com, kan du kontakte foreningen (info@hobro-sportsfiskerforening.dk), så vil vi hurtigst muligt tilsende dig en.
Hobro sportsfiskerforening lejer eller låner ikke jollerne ud, ønsker du at benytte dem, kræver det medlemskab af foreningen.

HSF Regler for brug af foreningsbådene

  1. Brug af foreningsbådene er helt på eget ansvar – Hobro Sportsfiskerforening kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig i forbindelse med sejlads eller fiskeri fra bådene.
  2. Det er op den enkelte bruger af bådene selv at medbringe redningsvest, som loven forskriver i forbindelse med sejlads.

3.1 Gyldigt medlemskort og fisketegn skal forevises på anmodning og medbringes under sejlads og fiskeri.

3.2 Alle fiskere i båden, skal have gyldigt fiskekort/medlemskort.

  1. Bådene kan bookes for en dag ad gangen. Booking foregår via bookingportal.com. Du kan kun have en enkelt booking stående ad gangen – når den reserverede tid er udløbet, kan du straks reservere en ny.
  2. Efter brug skal bådene rengøres, fortøjes og låses korrekt.
  3. Eventuelle skader eller mangler på bådene, fortøjning og lignende skal straks efter brug meddeles til foreningen – gerne til bådansvarlig Henrik Bay Christensen, mail: oriwebmaster@gmail.com

    Hobro sportsfiskerforening lejer eller låner ikke joller ud, ønsker du at benytte dem, kræver det medlemskab af foreningen.