Salg af dagkort og ugekort til søen

Det er muligt at købe dagkort til Glenstrup Sø, men Hobro Sportsfiskerforening har ikke noget med dette kortsalg at gøre.
Det er lodsejerforeningen ved Glenstrup Sø, der står for salg af dagkort.
På lodsejerforeningens hjemmeside www.glenstrupsø.dk kan du læse mere om dagkort-salg, ligesom du samme sted finder lodsejerforeningens ordensregler ved Glenstrup Sø.
Der sælges også fiskekort online via visitmariagerfjord – Visitmariagerfjord

Fisker du fra land og er i tvivl om hvor du må fiske – Se oversigt over søen

Du kan købe også købe fiskekort via netbank

Netbankskvitteringen er gyldig som fiskekort. Indbetalingen skal ske til: reg.nr. 9319 konto 0002405334. Skriv som ref. Fiskekort Glenstrup Sø

Ellers er det stadigvæk muligt at købe dagkort nedenstående steder:

MB Jagt – Fiskeri – Fritid
Erhvervsparken 11
9500 Hobro
98 – 55 70 28

Martin Roloff
Glenstrup Søvej 18
8990 Fårup
86 45 22 38

Jens P. Hansen (ved leje af sommerhus)
Glenstrup Søvej 59
8990 Fårup