Salg af dagkort og ugekort til søen

Det er muligt at købe dagkort til Glenstrup Sø, men Hobro Sportsfiskerforening har ikke noget med dette kortsalg at gøre.
Det er lodsejerforeningen ved Glenstrup Sø, der står for salg af dagkort.
På lodsejerforeningens hjemmeside www.glenstrupsø.dk kan du læse mere om dagkort-salg, ligesom du samme sted finder lodsejerforeningens ordensregler ved Glenstrup Sø.
Du kan købe også købe fiskekort via netbank

Netbankskvitteringen er gyldig som fiskekort. Indbetalingen skal ske til: reg.nr. 9319 konto 0002405334. Skriv som ref. Fiskekort Glenstrup Sø

Ellers er det stadigvæk muligt at købe dagkort nedenstående steder:

MB Jagt – Fiskeri – Fritid
Erhvervsparken 11
9500 Hobro
98  55 70 28

Jens P. Hansen (ved leje af sommerhus)
Glenstrup Søvej 59
8990 Fårup
jpbjergby@gmail.com

Søren Andersen
Holmegårdsvej 6
8990 Fårup

Intersport
Adelsgade 41-43
9500 Hobro
98 52 21 20