Båden kan frit lånes af medlemmer af Hobro Sportsfiskerforening.

Båden ligger ved bådebroen udenfor Blåkildevej 26A (Mariagerfjord Kajak). Båden skal bookes via bookingportal.com. Hvis du ikke allerede har modtaget en invitation til bookingportal.com, kan du kontakte foreningen (info@hobro-sportsfiskerforening.dk), så vil vi hurtigst muligt tilsende dig en.

Båden har påhængsmotor. Du skal selv sørge for at have benzin med til motoren, 2% blanding.
Brug gerne Oktan 98-100 blyfri og en 2-taktsolie for udenbords motor, kun til marine brug eller outboard olie.
Husk at efterlade motoren med fuld tank og tiltet op.
Husk selv redningsvest.
Hobro sportsfiskerforening lejer eller låner ikke jollen ud, ønsker du at benytte den, kræver det medlemskab af foreningen.

HSF Regler for brug af foreningsbådene

  1. Brug af foreningsbådene er helt på eget ansvar – Hobro Sportsfiskerforening kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig i forbindelse med sejlads eller fiskeri fra bådene.
  2. Det er op den enkelte bruger af bådene selv at medbringe redningsvest, som loven forskriver i forbindelse med sejlads.

3.1 Gyldigt medlemskort og fisketegn skal forevises på anmodning og medbringes under sejlads og fiskeri.

3.2 Alle fiskere i båden, skal have gyldigt medlemskort.

  1. Bådene kan bookes for en dag ad gangen. Booking foregår via bookingportal.com. Du kan kun have en enkelt booking stående ad gangen – når den reserverede tid er udløbet, kan du straks reservere en ny.
  2. Efter brug skal bådene rengøres, fortøjes og låses korrekt.
  3. Eventuelle skader eller mangler på bådene, fortøjning og lignende skal straks efter brug meddeles til foreningen – gerne til bådansvarlig Henrik Christensen, mail: oriwebmaster@gmail.com