Hobro Sportsfiskerforening indkalder til ordinær Generalforsamling 2024

Medborgerhuset Skibsgade 26, 9500 Hobro
25 Januar 2024
Kl.19.00 – Lokale 5

Dagsorden på den ordinære Generalforsamling er som følger:
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af foreningens regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Eventuelle indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af bestyrelsessuppleanter.
Valg af revisor.
Valg af revisorsuppleant.
Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være Henrik Bay Christensen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og skal på generalforsamlingen begrundes af forslagsstilleren.

Forslag sendes via PB på Facebook eller mail oriwebmaster@gmail.com